TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO ...

1. Kế toán tiền lương

 

Để có thể hạch toán được tiền lương và các khoản trích theo lương thì đầu tiên kế toán phải tính được lương cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp căn cứ vào hợp đồng lao động, bảng chấm công.

 

2. Quy định về mức lương lương tối thiểu vùng 2023

 

Vùng

Mức lương tối thiểu

Vùng I4.680.000 đồng/tháng
Vùng II4.160.000 đồng/tháng
Vùng III3.640.000 đồng/tháng
Vùng IV3.250.000 đồng/tháng

 

3. Bảng tỷ lệ các khoản trích theo lương 2023 ( tham gia bảo hiểm )

 

Loại bảo hiểmDoanh nghiệp đóngNgười LĐ đóngTổng cộng
BHXH17,5%8%25,5%
BHYT3%1,5%4,5%
BHTN1%1%2%
Tổng các khoản
bảo hiểm
21,5%10,5%32%
KPCĐ2%02%
Tổng23,5%10,5%
Tổng phải nộp34%

 

4. Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 

–  Tài khoản sử dụng:

 

+ Tài khoản 334 – Phải trả người lao động: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.

 

+ Tài khoản 3382 – Kinh phí công đoàn: Phản ánh tình hình trích và thanh toán kinh phí công đoàn ở đơn vị.

 

+ Tài khoản 3383 – Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm xã hội ở đơn vị.

 

+ Tài khoản 3384 – Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm y tế ở đơn vị.

 

+ Tài khoản 3386 – Bảo hiểm thất nghiệp

 

–  Thường việc kế toán tiền lương sẽ được phân chia theo từng bộ phận để dễ quản lý trong quá trình hoạt động như:

 

+ Bộ phận bán hàng 641

 

+ Bộ phận quản lý doanh nghiệp 642

 

+ Bộ phận sản xuất: TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp, TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công, TK 627 – Chi phí sản xuất chung

 

–   Cách hạch  toán

 

  • Đối với doanh nghiệp (23.5%)

 

Nợ TK 6421/6422/154

 

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội (17,5%)

 

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế (3%)

 

Có TK 3386 – Bảo Hiểm Thất nghiệp (1%)

 

 

  • Đối với người lao động ( tham gia bảo hiểm 10.5%)

 

Nợ TK 334

 

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội (8%)

 

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế (1,5%)

 

Có TK 3386 – Bảo Hiểm Thất nghiệp (1%)

 

 

Xem thêm tại :

 

Muc-luong-toi-thieu

Bài viết khác của CTAX:

 

Luu-khi-lap-lai-hoa-don-do-sai-sot

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86