Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ...

Lưu ý với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

“Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp.

 

1. Thông báo tạm dừng kinh doanhvới Cơ quan đăng ký kinh doanh

 

  • Theo khoản 1 Điều 6 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng  hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.. 

 

  • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh. 

 

  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm. 

 

2.Những lưu ý trong thời gian doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 

 

– Trường hợp không cần nộp hồ sơ khai thuế :

 

Theo điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong thời gian tạm ngưng hoạt động kinh doanh, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm ngừng không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

 

– Riêng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán.

 

– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh

 

  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh có sự khác nhau giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cụ thể:

 

 

 

Doanh nghiệpHộ kinh doanh
Thời hạn tạm ngừng Không quá một năm. Khi hết thời hạn nếu muốn tạm ngừng kinh doanh tiếp thì phải làm thủ tục thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.Tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn

 

 

3. Doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại

 

Người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định. 

Bài viết tham khảo :

 

5 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh

Bài viết khác của CTAX:

 

Tin tức Thuế GTGT áp dụng 8% hay 10% sau ngày 01/07/2023 (ctax.vn)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86