Category Archives: Pháp Lý Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ...

Lưu ý với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

“Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp.   1. Thông báo tạm dừng kinh doanhvới Cơ quan đăng ký kinh doanh   Theo khoản 1 Điều 6 Luật Doanh nghiệp […]

KHẤU TRỪ THUẾ TNCN CHO NHÀ PHÂN PHỐ ...

khấu trừ thuế TNCN cho nhà phân phối

TẶNG THƯỞNG XE MÁY CHO NHÀ PHÂN PHỐI BÁN HÀNG ĐA CẤP LÀ CÁ NHÂN KINH DOANH PHẢI KHẤU TRỪ THUẾ TNCN 5%     Căn cứ Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về nguyên tắc thực hiện khuyến mại như sau:   “Điều 3. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại   Chương trình […]

QUY TRÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ ...

QUY TRÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Căn cứ vào Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2021 và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 24/07/2020, Quy trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau: Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận […]

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 sô 59/2020/QH14 ban hành ngày 11/06/2020 Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó các thành viên cùng nhau tiến hành hoạt động thương mại dưới một hãng chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về […]

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG TY TNHH MTV ...

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG TY TNHH MTV VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 sô 59/2020/QH14 ban hành ngày 11/06/2020 Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao […]

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI ...

Thủ tục thành lập Công Ty TNHH như sau: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Điều lệ công ty. Danh sách thành viên đối với công TNHH hai thành viên trở lên. Bản sao CMND/CCCD/ hộ chiếu của cá nhân người đại […]

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ N ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 sô 59/2020/QH14 ban hành ngày 11/06/2020 Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đặc điểm […]

CÁC HÌNH THỨC GÓP VỐN/ CÓ ĐƯỢC GÓP ...

Căn cứ vào Khoản 18 Điều 4 của Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 quy định về góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. […]

QUY TẮC ĐẶT TÊN CÔNG TY, DOANH NGHI ...

QUY TẮC ĐẶT TÊN CÔNG TY, DOANH NGHIỆP Việc đặt tên khi thành lập công ty là một vấn đề quan trọng nhất. Tên công ty không phải là đặt do tùy thích mà cần tuân thủ một số quy định của pháp luật. Vì vậy, Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 […]

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP, CHUYỂN NHƯỢN ...

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 việc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần và thủ tục thực hiện được quy định như sau: I. Quy định về chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH Quy định về chuyển nhượng vốn góp Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86