QUY TRÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ ...

QUY TRÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ vào Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2021 và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 24/07/2020, Quy trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia ⇒ Sau 15 ngày, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư ⇒ Theo dõi tình hình xử lý hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ và mã số cho dự án đầu tư bằng tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia do cơ quan đăng ký đầu tư cấp

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp ⇒ Cơ quan đăng ký kinh doanh và được giải quyết thời gian từ 03 đến 06 ngày làm việc

Bước 3: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ⇒ Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ⇒ Nộp phí theo quy định của pháp luật

Bước 4: Khắc dấu của công ty

Doanh nghiệp tự khắc dấu cho công ty và sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật

Bước 5: Xin cấp Giấy phép kinh doanh (Áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86