THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ N ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 sô 59/2020/QH14 ban hành ngày 11/06/2020

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:

 • Nguồn vốn ban đầu chủ yếu xuất phát từ tài sản cá nhân chủ doanh nghiệp và tự đăng ký. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có thể tự động tăng giảm vốn đầu tư (trừ trường hợp giảm vốn xuống dưới mức đã đăng ký ban đầu) theo ý mình mà không cần khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh kể cả việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật
 • Chủ doanh nghiệp là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Chủ doanh nghiệp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp
 • Do doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập về tài sản nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ bao gồm (01 bộ):

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý: Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thì phải kèm theo các chứng từ sau:

 • Trường hợp ủy quyền cho cá nhân: văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền
 • Trường hợp ủy quyền cho tổ chức: bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu
 • Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích: bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu
 1. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 VNĐ/ 01 lần.
 2. Cách thức thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả
 • Nộp hồ sơ: Người thành lập hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng điện tử trên website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
 • Nhận kết quả:
 • Trường hợp đăng ký trực tiếp: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ hoặc nếu từ chối cấp sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản.
 • Trường hợp đăng ký qua mạng: Sau khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ nhận được email phát hành biên lai điện tử tại địa chỉ email nhập ở bước thành toán tiện tử hoặc hồ sơ không được chấp thuận, người sử dụng sẽ được hoàn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đã nộp theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86