QUẢN LÝ CHỐNG THẤT THU THUẾ BĐS ...

QUẢN LÝ CHỐNG THẤT THU THUẾ BĐS

 

Ngày 18/02/2022, Cục Thuế Thành phố đã tổ chức cuộc họp với các Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực và thành phố Thủ Đức về công tác quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố.

 

Ngày 31/03/2022, Tổng cục Thuế có buổi họp và làm việc tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về thực trạng công tác quản lý thuế và chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh từ chuyển nhượng bất động sản;

 

Trong thời gian Tổng cục Thuế chưa ban hành quy trình hướng dẫn cụ thể trình tự các xử lý, trách nhiệm của cơ quản thuế trong trường hợp người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế, để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế đề nghị các Chi cục Thuế:

Nghiêm cấm các trường hợp tùy tiện gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế (trả hồ sơ, mời người nộp thuế giải trình mà không nêu rõ lý do,…). Các trường hợp cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế giải trình phải có thư mời, đồng thời khi làm việc phải lập biên bản ghi nhận sự việc và kèm tài liệu chứng minh (nếu có) làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý ấn định thuế, kiểm soát sau (đối chiếu ngân hàng, phối hợp phòng công chứng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai,…) tránh làm chậm trễ hồ sơ.

 

nghiêm cấm(Hành vi cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS)

 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

 

“Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

a) Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.”

 

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

 

“Điều 12. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất.

Giá chuyển nhượng

a) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.”

 

bất động sản

(Ảnh minh họa)

 

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

 

Căn cứ quy định trên Bảng giá đất của UBND cấp tỉnh quy định là căn cứ tính thuế đối với trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng. Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. Để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo một số nội dung như sau:

 

1. Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường đã có giá theo Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành: đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá đất (trong đó bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định nêu trên.

 

2. Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá theo Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành: đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với các cơ quan rà soát để tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành kịp thời Quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư.

 

Trường hợp chưa ban hành thì yêu cầu chủ đầu tư trên địa bàn công khai giá bán theo quy định và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai cũng như khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

 

(Công văn 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 của BTC gửi UBND các tỉnh, TP)

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Quản lý thuế: Chi hỗ trợ của doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86