CHI PHÍ TIỀN BỒI THƯỜNG HẠCH TOÁN N ...

chi phí tiền bồi thường

VƯỚNG MẮC VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ TIỀN BỒI THƯỜNG

 

Theo khoản 1 điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT cụ thể như sau:

 

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

 

     – Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

 

     – Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

 

     – Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

Trường hợp Công ty  bán hàng cho Công ty B để Công ty này xuất khẩu hàng qua nước ngoài. Do hàng hóa bị lỗi nên dẫn đến nghĩa vụ Công ty phải bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán hàng hóa thì khi thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định tại hợp đồng Công ty phải lập chứng ừ chi tiền cho Công ty B, đồng thời Công ty B lập chứng từ thu tiền theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC nói trên.

 

Đối với khoản thu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, Công ty B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và có trách nhiệm ghi nhận vào thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Khoản 13 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC nói trên.

 

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế và các chứng từ chi tiền, thu tiền, Công ty được tính khoản tiền bồi thường vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

(Công văn 7758/CTBDU-TTHT ngày 12/5/2022 của CT Bình Dương)

 

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng kinh tế Hà Nội

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86