THÀNH PHẨM VẬT TƯ HƯ KHẤU TRỪ THUẾ ...

thành phẩm vật tư

KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI THÀNH PHẨM VẬT TƯ BỊ HƯ HỎNG, HẾT HẠN

 

Căn cứ theo Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

 

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

 

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

 

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế…”

 

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư sô 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

 

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

 

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm vật tư mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

 

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT…”

 

CÁCH ĐƯA HÀNG HÓA HƯ HỎNG, HẾT HẠN SỬ DỤNG VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ:

 

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC) như sau:

 

b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

 

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

 

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

 

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

 

c) Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu nguyên vật liệu, thì việc khấu trừ số thuế GTGT nhập khẩu nguyên vật liệu, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC)

 

(Công văn 7253/CTTPHCM-TTHT ngày 23/6/2022 của CT TPHCM)

 

 

Bài viết có liên quan:

Cách đưa hàng hóa hư hỏng, hết hạn vào chi phí được khấu trừ khi tính thuế.

 

Bài viết khác của CTAX:

Xuất hóa đơn, khấu trừ thuế đối với các khoản hỗ trợ, khuyến mại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86