TRỪ THUẾ CÁC KHOẢN HỖ TRỢ ...

xuất hóa đơn khấu trừ thuế các khoản khuyễn mãi hỗ trợ

XUẤT HOÁ ĐƠN, KHẤU TRỪ THUẾ CÁC KHOẢN KHUYẾN MÃI, HỖ TRỢ

 

Cách xuất hóa đơn hàng khuyến mãi hiện nay sẽ được tính theo hướng dẫn tại Khoản 9, Điều 3 của Thông tư số 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/2/2015.

 

Cách xuất hoá đơn cho hàng khuyến mãi

 

Theo đó, khi xuất hóa đơn cho các sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ dùng với mục đích khuyến mãi theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì trên hóa đơn phải ghi đầy đủ tên, số lượng hàng hóa. Đồng thời, hóa đơn cũng cần phải được ghi rõ là hàng khuyến mãi và thực hiện theo đầy đủ hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

 

Ngoài ra, tại Khoản 5, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2013, cũng đã khẳng định giá tính thuế với các hóa đơn hàng khuyến mãi sẽ bằng 0.

 

Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định.

 

 

Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

 

Ngày 01/06/2021, Bộ Tài cính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong đó có hướng dẫn về viêc kê khai thuế thay hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021 và hướng dẫn tại điểm đ khoản 5 Điều 20 như sau: Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ khoán theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ khoán theo hướng dẫn tại Thông tư này kể từ thời điểm hiệu lực của Thông tư.

 

Cục Thuế Thành phố thông báo quý đơn vị biết và căn cứ tình hình cụ thể tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này và pháp luật có liên quan./.

 

(Công văn số 9091/CTTPHCM-TTHT ngày 25/11/2021 của CT TPHCM)

 

 

  • Một số bài viết có liên quan

Công ty có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi chi trả các khoản quà tặng, khuyến mại, chiết khấu thương mại..

 

  • Bài viết khác của CTAX

Giảm thuế GTGT cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86