TIỀN KHUYẾN MẠI ĐÃ THU KHÔNG LẬP HÓ ...

thu tiền khuyến mại mà đã chi trả trước

TIỀN KHUYẾN MAI ĐÃ CHI TRẢ TRƯỚC CÔNG TY LẬP CHỨNG TỪ THU, KHÔNG PHẢI LẬP HÓA ĐƠN GTGT

 

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính thuế GTGT cụ thể như sau:

 

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thườngbằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

 

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

 

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

 

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với các đối tác cùng thực hiện chương trình khuyến mại phù hợp quy định pháp luật về thương mại cho khách hàng trên ứng dụng Ví điện tử MoMo của Công ty, khi khách hàng thực hiện thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ mua của đối tác thông qua ví điện tử MoMo trong thời gian quy định của chương trình, khách hàng sẽ được hoàn lại một số tiền nhất định, hoặc là được tặng Voucher (thẻ quà tặng giảm giá thanh toán cho các hóa đơn mua sản phẩm tại các cửa hàng của đối tác), tỷ lệ chia sẻ chi phí khuyến mại nêu trên là đối tác 50%, Công ty 50%, hoặc là đối tác chịu toàn bộ chi phí.

 

Nếu đối tác đã lập hóa đơn cho khách hàng đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp phù hợp theo quy định và đối tượng thực hưởng chương trình khuyến mại là khách hàng thì khi nhận lại khoản tiền chi phí khuyến mại cho khách hàng theo thỏa thuận nêu trên do đối tác chuyển trả, Công ty lập chứng từ thu, không phải lập hóa đơn GTGT.

 

(Công văn 8782/CTTPHCM-TTHT ngày 25/7/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Sau khi thực hiện chương trình khuyến mại phát tặng hàng hóa thì có lập hóa đơn bán hàng không?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Thu nhập không tính đóng BHXH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86