LÃI SUẤT VAY THEO CHÍNH SÁCH THUẾ ...

lãi suất vay

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI LÃI SUẤT VAY

 

Tại Khoản 1 Điều 476 Bộ Luật Dân sự quy định:

 

“Lãi suất mượn do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho mượn tương ứng”.

 

Trường hợp Công ty theo trình bày, tại cùng thời điểm phát sinh hoạt động cho Công ty Kymdan Australia mượn tiền (không tính lãi), Công ty không có phát sinh hoạt động cho vay, không vay ngân hàng và không xác định được mức lãi suất tương đương thì mức lãi suất làm căn cứ xác định khoản “lãi tiền mượn” để tính thuế GTGT, thuế TNDN được xác định bằng 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

 

Trường hợp trong tương lai, nếu tại cùng thời điểm phát sinh hoạt động cho Công ty Kymdan Australia mượn tiền (không tính lãi), Công ty có phát sinh nhiều hợp đồng cho vay và đi vay khác nhau thì khoản “lãi tiền mượn” để tính thuế được xác định theo mức lãi suất cao nhất đối với loại cho vay hoặc đi mượn tương ứng mà Công ty đang thực hiện.

 

Về lãi suất cơ bản, đề nghị Công ty liên hệ Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

 

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

(Công văn 7023/CT-TTHT chính sách thuế)

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Chính sách thuế với mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Chính sách thuế đối với việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp chế xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86