CÁCH KHAI NỘP THUẾ MÔN BÀI

Kê khai thuế nộp môn bài qua mạng: DN đã có chữ ký số và đã đăng ký nộp thuế điện tử tại website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 1: Đăng nhập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ với cầu trúc tên tài khoản: MST-QL

Lưu ý: Khi đăng nhập, tên tài khoản phải đăng nhập bằng MST bắt buộc phải thêm chữ -QL, còn mật khẩu vẫn là mật khẩu đăng nhập đã đăng ký.

⇒ Chọn Doanh nghiệp

⇒ Chọn Đăng nhập

⇒ Điền tên đăng nhập theo cấu trúc: MST-QL, mật khẩu, và nhập mã xác nhận bên cạnh ⇒ Chọn “Đăng nhập”

⇒ Sau khi đăng nhập xong ⇒ Chọn “Khai thuế” ⇒ Chọn “Đăng ký tờ khai” ⇒ Chọn “Đăng ký thêm tờ khai”

⇒ Tìm tới mục “THUẾ MÔN BÀI” ⇒ Tích chọn “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)” ⇒ Chọn “Tiếp tục” ⇒ Chấp nhận

Bước 2: Kê khai thuế môn bài

Tại kê khai thuế nộp môn bài qua mạng ta có 2 cách khai thuế môn bài: Khai thuế trực tiếp hoặc nộp tờ khai XML

Đối với khai thuế trực tiếp

⇒ Chọn “Khai thuế” ⇒ Chọn “Kê khai trực tuyến” ⇒ Chọn tờ khai “01/MBAI–Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) ⇒ Chọn “Tiếp tục” ⇒ Tiến hành kê khai trên tờ khai

⇒ Tiến hành “Ký và nộp tờ khai”

  • Đối với khai thuế trực tiếp

⇒  Chọn “Khai thuế” ⇒ Chọn “Nộp tờ khai XML” ⇒ Chọn “Chọn tệp tờ khai” ⇒ Chọn tờ khai dạng XML đã khai và lưu sẵn ⇒ Chọn “Ký điện tử” và tiến hành “Nộp tờ khai”

Bước 3: Nộp tiền thuế môn bài

Khi đã nộp tờ khai thành công, tiến hành nộp tiền bằng cách viết giấy nộp tiền và ra ngân hàng nộp hoặc đăng ký nộp tiền qua mạng trên hệ thống trên website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86