CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NG ...

Căn cứ vào Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:
1. Điều kiện: Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng mà người lao động ngừng việc theo Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động
2. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người trả 01 lần cho người lao động
Lưu ý: Nếu người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người;
Đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.
3. Hồ sơ đề nghị
– Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021
– Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
– Bản sao y công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86