CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI PHẢI ĐĂNG K ...

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI PHẢI ĐĂNG KÝ VÀ KHÔNG ĐĂNG KÝ VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG

 1. TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI LÊN SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ vào Luật Thương mại 2005 những hình thức khuyến mại phải đăng ký với sở công thương là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng, dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác được kinh doanh hợp pháp. Cụ thể theo quy định của Nghị định 81/2018/NĐ-CP Hàng hóa dịch vụ được khuyến mại dùng để khuyến mại được quy định và hướng dẫn chi tiết gồm:

 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu cho khách hàng dùng thử không phải trả tiền
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người | trao thưởng theo thể lệ, đã công bố giải thưởng
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, tặng thưởng cho khách hàng căn cứ theo số lượng hoặc giá trị mua hàng hóa, dịch vụ (thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận việc mua hàng)
 • Bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến

      2. TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI LÊN SỞ CÔNG THƯƠNG

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại một số chương trình khuyến mại có quy mô nhỏ hoặc thực hiện hoạt động giao dịch chỉ bằng phương thực điện tử sẽ không cần phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở công thương, cụ thể như sau:

 • Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
 • Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86