ĐỊNH NGHĨA VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA LƯƠ ...

  1. Lương Gross

– Khái niệm: Lương Gross là tổng thu nhập mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trong mỗi kì trả lương, bao gồm BHXH (8%); BHYT (1,5%); BHTN (1%) và Thuế TNCN (nếu có)

– Ưu điểm: Người lao động có thể chủ động tính toán đối với mức lương

– Nhược điểm: Người lao động phải thường xuyên tính toán số tiền đóng Bảo hiểm và thuế thu nhập để tránh bị người sử dụng lao động tính sai

  1. Lương Gross

– Khái niệm: Lương Net là tiền lương của người lao động thực lãnh mỗi kỳ trả lương sau khi trừ các khoản BHXH, BHYT, BHTN và Thuế TNCN

– Ưu điểm: Người lao động sẽ nhận được đúng số tiền thỏa thuận. Việc nộp bảo hiểm và thuế thu nhập sẽ do phía công ty tính toán và nộp

– Nhược điểm: Người sử dụng lao động có thể sử dụng mức lương này để đóng Bảo hiểm cho NLĐ dẫn đến mức đóng thấp, mức hưởng cũng thấp

  1. Lương có lợi cho người lao động và doanh nghiệp

Trên thực tế, nhận lương Gross hay lương Net thì tiền lương thực nhận của người lao động đều như nhau. Tuy nhiên, người lao động nhận lương Net có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn

Như vậy lương Net sẽ có lợi cho người sử dụng lao động hơn vì có thể sẽ giảm thiểu chi phí bằng cách đóng mức bảo hiểm thấp, dẫn tới các chế độ bảo hiểm mà người lao động được hưởng sau này sẽ thấp hơn so với quyền lợi đáng được hưởng

Ngược lại, mặc dù nhận lương Gross sẽ mất thời gian để tính toán và khi nhận sẽ có cảm giác bị thiếu mất một phần lương nhưng nhận lương Gross sẽ có lợi cho người lao động vì sẽ giúp người lao động chủ động về thu nhập của mình, cũng như đảm bảo quyền lợi khi hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86