GIÁO DỤC THỂ THAO THỜI ĐIỂM LẬP HĐ ...

cung ung dich vu giao duc the thao

THỜI ĐIỂM LẬP HOÁ ĐƠN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC THỂ THAO

 

Căn cứ khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

 

“4. Thời điểm lập hoá đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

 

Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác như trường hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung ứng nhiên liệu hàng không cho các hãng hàng không, hoạt động cung cấp điện (trừ đối tượng quy định tại điểm h khoản này), nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ thông tin (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) được bán theo kỳ nhất định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua.”

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có hoạt động cung ứng dịch vụ giáo dục thể thao thì về nguyên tắc, hoạt động này không thuộc trường hợp có thời điểm lập hoá đơn theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.        

 

(Công văn số 12/CTTPHCM-TTHT ngày 04/01/2022)

 

 

 

  • ♦Một số bài viết liên quan

Thời điểm xuất hoá đơn trong một số trường hợp

 

  • ♦Bài viết khác của CTAX

Đăng ký mã số thuế cá nhân online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86