HÀNG NHẬP KHẨU BỊ TRẢ LẠI TÍNH THUẾ ...

tính gtgt cho hàng nhập khẩu xuất trả lại hoặc bán lại

TÍNH THUẾ GTGT VỚI HÀNG NHẬP KHẨU TRẢ LẠI NGƯỜI BÁN HOẶC BÁN LẠI CHO NGƯỜI KHÁC

 

Đối với vấn đề này, ngày 14/3/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1453/TCHQ-TXNK để hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài.

 

Theo đó, tờ khai xuất khẩu đăng ký trước ngày 1/7/2016, tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 1, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP; khoản 1 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trở lại chủ hàng nước ngoài, cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định.

 

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng sau đó xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài, tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 1/7/2016 đế trước ngày 1/2/2018 thì không được hoàn thuế mà thực hiện kê khai, khấu trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 1/2/2018, tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13; khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP; khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ.

 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng sau đó phải xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài, tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 1/2/2018 thì cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định.

 

Trường hợp Công ty bán cho khách hàng tại Campuchia thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất GTGT 0%, nếu đáp ứng điều kiện được quy định tại khoản 2a Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động xuất khẩu chịu thuế suất thuế GTGT 0% nêu trên được khấu trừ theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

 

Trường hợp Công ty xuất trả lại cho người bán thì số thuế GTGT đầu vào đã nộp tại khâu nhập khẩu không đủ điều kiện khấu trừ theo quy định.

 

Đề nghị Công ty liên hệ Cục Hải quan Thành phố để được hướng dẫn thủ tục xuất trả hàng và các vấn đề liên quan số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu theo thẩm quyền.

 

(Công văn 348/CTTPHCM-TTHT ngày 12/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Một số bài viết có liên quan:

Một số vấn đề kê khai thuế GTGT đối với hàng bán bị trả lai.

Hàng xuất khẩu bị trả lại có đóng thuế GTGT theo quy định của pháp luật không ?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước năm 2022.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86