QUẢNG CÁO KHUYẾN MẠI THÔNG QUA NPP, ...

chương trình quảng cáo, khuyến mại thông qua npp, đại lý

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI, QUẢNG CÁO THÔNG QUA NHÀ PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ

 

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

 

Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình.

 

Trả lời văn thư số 01 ngày 05/8/2021, văn thư số 02 ngày 05/8/2021 của Công ty (văn bản đến Cục Thuế Thành phố ngày 11/8/2021) về việc vướng mắc thực hiện chương trình khuyến mại, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

 

Về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để quảng cáo, khuyến mại, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

 

Liên quan đến nội dung này và vướng mắc chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế Thành phố đã có Công văn số 18549/CT-TTHT ngày 31/12/2020 và Công văn số 4402/CTTPHCM-TTHT ngày 07/5/2021 trả lời Công ty.

 

Việc tổ chức khuyến mại có theo đúng quy định pháp luật hay không, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại và liên hệ cơ quan Nhà nước có thảm quyền để hướng dẫn thực hiện.

 

Về việc xác định nghĩa vụ thuế của các NPP, đại lý và sử dụng hóa đơn khi thực hiện khuyến mại theo chương trình của Công ty, đề nghị Công ty trao đổi với các NPP, đại lý liên hệ cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo tình hình thực tế.

 

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo quý đơn vị iết và căn cứ tình hình thực tế để thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

(Công văn 9988/CTTPHCM-TTHT ngày 16/12/2021 của CT TPHCM)

 

 

  • Một số bài viết có liên quan:

Nhà phân phối có phải thực hiện đăng ký khuyến mại không? 

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86