KÊ KHAI THUẾ VỚI CÁ NHÂN KHI CHO TH ...

kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê BĐS

KÊ KHAI THUẾ VỚI CÁ NHÂN KHI CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

Quy định về quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê bất động sản kể từ ngày 01/08/2021 theo Thông tư 40/2021/TT-BTC có một số thay đổi quan trọng so với các quy định trước đây. Chi cục Thuế quận Bình Thạnh thông báo một số thay đổi quan trọng, đề nghị Quý tổ chức, cá nhân lưu ý để thực hiện theo đúng quy định:

 

I/  Về thời hạn nộp thuế:

 

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 55 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế.

 

II/ Về thời hạn kê khai thuế cho tài sản:

 

1/ Thay đổi về thời hạn kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế:

 

– Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 điều 9, khoản 3 điều 14 Thông tư 40/2021/TT-BTC: Cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo một trong hai trường hợp:

 

+ Trường hợp 1: Khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán. Thời hạn khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

 

+ Trường hợp 2: Khai thuế theo năm dương lịch. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

 

2/ Thay đổi đối với tổ chức khai thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản:

 

a/ Về mẫu biểu:

 

Hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản gồm: Tờ khai thuế mẫu số 01/TTS, Phụ lục mẫu số 01-2/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, và bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng.

(Phụ lục mẫu số 01-2/BK/TTS Thông tư 40/2021/TT-BTC)

 

b/ Về thời hạn kê khai, nộp thuế:

 

– Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 và Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC: Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thực hiện khai thuế, nộp thuế theo một trong các trường hợp sau:

 

 

c/ Lưu ý đối với tổ chức kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản:

 

– Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC:

 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì trên tờ khai tích chọn “Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức hoặc ký điện tử theo quy đinh. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế thể hiện người nộp thuế là tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay.

 

 

Lưu ý: Kể từ ngày 05/12/2020, hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có mức xử phạt từ 2 triệu đồng đến 25 triệu đồng (đối với tổ chức) và từ 1 triêu đồng đến 12,5 triệu đồng (đối với cá nhân) theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, cụ thể:

 

Số ngày trễ hạnMức phạt
Từ 01 đến 30 ngày2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Từ 31 đến 60 ngày5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Từ 61 đến 90 ngày8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
Trên 90 ngày15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng
Nôp thuế nhưng không nộp tờ khai thuế15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng
Không kê khai và nộp thuế (hành vi trốn thuế)Mức phạt từ 1 đến 3 lần số thuế trốn

 

 

 

 

  • Các bài viết có liên quan:

Hướng dẫn cá nhân cho thuê tài sản khai thuế, nộp thuế TNCN.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

-Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86