LƯƠNG NGÀY NGHỈ PHÉP CỦA NLĐ ...

lương ngày nghỉ phép

LƯƠNG NGÀY NGHỈ PHÉP CỦA NLĐ

 

Theo nghị định 145/2020/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

 

·         Trước đây căn cứ theo điều 114 của Bộ luật Lao động 2012 và Khoản 3 và khoản 4 điều 26 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP, người lao động do thôi việc, bị mất việc hoặc vì lý do khác mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

 

·         Tuy nhiên, Luật lao động  2019 có hiệu lực (01/01/2021) đã bỏ quy định về việc thanh toán lại tiền lương ngày phép cho người lao động với trường hợp “các lý do khác”. Tức là chỉ trường hợp người lao động thôi việc hoặc bị mất việc, công ty bắt buộc thanh toán lại tiền lương ngày nghỉ phép cho người lao động.

 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

 

Tại Điều 98 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

…..

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

 

Tại Điều 113 quy định về nghỉ hằng năm như sau:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

 

 

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

 

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 

(CV3925/CTHN-TTHT ngày 27/01/2022 của CT Hà Nội)

 

 

 

  • Bài viết có liên quan

Công văn 3925/CTHN-TTHT 2022

Chí phí được trừ đối với khoản thanh toán tiền lương chưa nghỉ phép.

  • Bài viết tham khảo thêm của CTAX

Giảm thuế TNDN, miễn giảm thuế TNCN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86