PHÂN BIỆT HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHỊU TH ...

Căn cứ vào Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định của pháp luật về thuế GTGT 0%, không chịu thuế GTGT và không phải kê khai, tính nộp thuế như sau:

Chỉ tiêuChịu thuế GTGT 0%Không chịu thuế GTGTKhông phải kê khai, tính nộp thuế
Đối tượng– Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

– Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan;

– Vận tải quốc tế;

– Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu

– Trừ các trường hợp:

  • Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài…
  • Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;
  • Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
  • Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan
– Các sản phẩm, dịch vụ, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hoặc thủy hải sản cá nhân tự sản xuất, đánh bắt

– Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác

– Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl)

– Chuyển quyền sử dụng đất.

– Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê

– Dạy học, dạy nghề

– Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y

– Dịch vụ tài chính, bảo hiểm

– Các dịch vụ công ích, an sinh xã hội

– Sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh

– Hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu

– Chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ

– Sản phẩm nhân tạo

– Vàng nhập khẩu dạng thỏi hoặc sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác

– Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí

– Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm <100 triệu đồng

– Tổ chức, cá nhân:

·             Nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền

·             Sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài

·             Không kinh doanh

·             Chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh

– Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

– Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao

– Cơ sở kinh doanh có vốn góp bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp

– Điều chuyển tài sản

– Thu đòi người thứ ba của hoạt động bảo hiểm; các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ;

– Doanh thu nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng

Điều kiện–    Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

  • Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu (đối với hàng hóa) hoặc có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan (đối với dịch vụ)
  • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật
  • Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 TT 219/2013/TT-BTC

–    Vận tải quốc tế/ Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải

  • Có hợp đồng vận chuyển hoặc cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài
  • Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác

 

– Các sản phẩm, hàng hóa, tài nguyên hay khoáng sản chưa chế biến thành các sản phẩm

– Hàng nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được hoặc để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại

– Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật

– Sản xuất, kinh doanh dịch vụ của tổ chức nước ngoài nhưng tổ chức đó không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

– Chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã

– DN bán sản phẩm về nông nghiệp, thủy sản, hải sản chưa chế biến hoặc qua sơ chế thông thường

– Tài sản cố định đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn

– Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp

Chỉ tiêu kê khai trên tờ khai thuế GTGTBên mua: Kê khai vào Dòng 1, hoặc 2, Phụ lục 01-2/GTGT

Bên bán: Kê khai vào dòng 2, Phụ lục 01-1/GTGT

Bên mua: Không phải kê khai trên Phụ lục 01-2/GTGT, chỉ đánh số tiền trên chỉ tiêu 23 của tờ khai

Bân bán: Kê khai vào dòng 1 trên phụ lục 01-1/GTGT

Bên mua: Kê khai vào Dòng 1, hoặc 2, Phụ lục 01-2/GTGT

Bên bán: Không phải kê khai vào phụ lục 01-1/GTGT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86