SAI LẦM SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY ...

                                      3 SAI LẦM THƯỜNG GẶP PHẢI SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

 

1.𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡á𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 sẽ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐧ộ𝐩 𝐛á𝐨 𝐜á𝐨 𝐭𝐡𝐮ế

 

   –  Kê khai thuế là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp, trường hợp không có hoá đơn theo quý, toàn bộ các thông số sẽ được kê khai bằng 0.

 

  – Căn cứ vào điều 13, nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế. Đối với trường hợp nộp chậm trễ cả 1 tờ khai doanh nghiệp sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 – 25.000.000 VNĐ

2. 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 𝐪𝐮ê𝐧 𝐭𝐫𝐞𝐨 𝐛𝐢ể𝐧 𝐭ạ𝐢 đị𝐚 𝐜𝐡ỉ 𝐭𝐫ụ 𝐬ở 𝐜ô𝐧𝐠 𝐭𝐲

 

 – Rất nhiều người chủ quan về việc treo biển công ty tại trụ sở hoạt động, đây là sai lầm sau khi lập công ty mà doanh nghiệp dễ mắc phải, lỗi tưởng trừng nhỏ nhưng mức phạt rất lớn.

 

Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 122/2021 NĐ-CP doanh nghiệp không treo biển tại địa chỉ trụ sở trên giấy phép đăng ký kinh doanh có thể sẽ bị phạt từ 30.000.000 đến 50.000.000 VNĐ.

 

3.  𝐊𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ó 𝐧𝐡𝐮 𝐜ầ𝐮 𝐱𝐮ấ𝐭 𝐡ó𝐚 đơ𝐧 𝐭𝐡ì 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐱𝐮ấ𝐭 𝐡ó𝐚 đơ𝐧.

 

– Theo đúng quy định của Luật khi một doanh nghiệp bán hàng hóa, cung ứng cho khách hàng bắt buộc phải xuất hóa đơn kể cả khi khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn đỏ. Nếu trong trường hợp công ty không xuất hóa đơn sẽ rất dễ gặp rủi ro khi cơ quan thuế yêu cầu giải trình.

 

——————————————————————————————–

𝐂𝐡í𝐧𝐡 𝐬á𝐜𝐡 ư𝐮 đã𝐢 𝐤𝐡𝐢 đă𝐧𝐠 𝐤í 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐥ậ𝐩 𝐜ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐭ạ𝐢 CTAX
Hỗ trợ miễn phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ kế toán
Hỗ trợ mở ngân hàng miễn phí tại trụ sở Công ty
Tư vấn các thủ tục thuế ban đầu và các quy trình, thủ tục pháp lý sau khi thành lập
Liên hệ đặt biển hiệu công ty

 Bài viết liên quan:

 

              Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 mới nhất 

 Bài viết khác của CTAX:

 

DỊCH VỤ XỬ LÝ KẾ TOÁN THUẾ CTAX 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86