TIỀN PHÉP NĂM CÓ ĐƯỢC TÍNH CHI PHÍ ...

tiền phép

TIỀN PHÉP NĂM CÓ ĐƯỢC TÍNH CHI PHÍ HỢP LÝ KHÔNG?

 

1. Tiền phép năm có được tính chi phí hợp lý để trừ thuế thu nhập doanh nghiệp không?

 

Theo quy định, tiền phép năm mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động là khoản thu được quy định trong Bộ luật lao động. Đồng thời, khoản chi tiền lương phép năm người sử dụng lao động chi trả cũng phù hợp với các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và khoản chi này thuộc các khoản chi phí hợp lý về tiền lương được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Như vậy, nếu đáp ứng các quy định nêu trên thì tiền phép năm có được tính chi phí hợp lý để trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

2. Tính tiền lương nghỉ phép năm như thế nào?

 

Căn cứ Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định tiền tàu xe, tiền lương trong thời gian đi đường, tiền lương ngày nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác như sau:

 

“1. Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo khoản 6 Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thỏa thuận.

 

2. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

 

3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.”

 

Theo đó, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019 là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

 

Như vậy, tiền nghỉ phép năm còn thừa khi nghỉ việc của người lao động được tính bằng công thức sau:

       

Tiền nghỉ phép năm còn thừa =Tiền lương theo hợp đồng của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm                          :   Số ngày làm việc bình              thường của tháng trước                  liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làmX         Số ngày phép còn thừa

 

 

3. Thời hạn thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm

 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 về nghỉ hằng năm, cụ thể:

 

– Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

 

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

 

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 

– Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

 

– Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

 

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

 

– Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

 

– Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

 

Như vậy, theo quy định trên thì đối với trường hợp người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì công ty bạn sẽ phải thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ cho người lao động.

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Cách tính tiền phép năm và thanh toán tiền phép năm.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Chi phí quảng cáo trên Facebook.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86