THANH TOÁN BẰNG ỦY NHIỆM CHI

thanh toán

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ KHI THANH TOÁN BẰNG ỦY NHIỆM CHI

 

1. Ủy nhiệm chi là gì ?

 

Ủy nhiệm chi (lệnh chi) là phương thức thanh toán mà người trả tiền sẽ lập lệnh thanh toán theo mẫu mà ngân hàng cung cấp. Sau đó, người trả tiền sẽ gửi lại ngân hàng tại nơi mở tài khoản để yêu cầu trích một số tiền trong tài khoản thanh toán của mình bằng với số tiền ghi trên ủy nhiệm chi để trả cho người thụ hưởng.

 

2. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia quan hệ thanh toán bằng uỷ nhiệm chi ?

 

Chủ thể quan hệ thanh toán ủy nhiệm chi:

 

– Bên trả tiền: Người mua hàng hoá, dịch vụ, người chuyển tiền;

 

– Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước phục vụ bên trả tiền;

 

– Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước phục vụ bên thụ hưởng.

 

Quyền và các nghĩa vụ của các chủ thể thanh toán uỷ nhiệm chi – chuyền tiền:

 

– Bên trả tiền có nghĩa vụ lập giấy uỷ nhiệm chi theo quy định của ngân hàng, nộp vào ngân hàng, Kho bạc Nhà nước phục vụ mình (noi mở tài khoản) để trích tài khoản củà mình trả cho bên thụ hưởng. Khi lập giấy uỷ nhiệm chi phải ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các yếu tố khớp đúng với nội dung giữa các liên uỷ nhiệm chi và kí tên đóng dấu trên tất cả các liên uỷ nhiệm chi;

 

– Ngân hàng, kho bạc phục vụ bên trả tiền có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của giấy uỷ nhiệm chi, số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng trước khi thực hiện việc thanh toán, có quyền trả lại giấy ủy nhiệm chi cho khách hàng khi phát hiện CÓ sai sót, số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng không đủ để thanh toán.

 

Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước phục vụ bên trả tiền có trách nhiệm thanh toán ngay đối với giấy uỷ nhiệm chi hợp lệ.

 

+ Chủ thể:

 

– Bên thụ hưởng (bên lập ủy nhiệm thu) là bên bán hàng, cung ứng dịch vụ

 

– Ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng là ngân hàng bên thụ hưởng có tài khoản;

 

– Bên trả tiền là bên mua, bên nhận dịch vụ;

 

– Ngân hàng phục vụ bên trả tiền là ngân hàng bên mua có tài khoản.

 

+ Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể thanh toán uỷ nhiệm thu:

 

– Bên thụ hưởng có nghĩa vụ lập giấy ủy nhiệm thu kèm theo hoá đơn, chứng từ giao hàng, cung cấp dịch vụ nộp vào ngân hàng, Kho bạc Nhà nước phục vụ mình hay nộp trực tiếp vào ngân hàng, Kho bạc Nhà nước phục vụ bên trả tiền. Trên giấy uỷ nhiệm thu, bên thụ hưởng phải ghi đầy đủ các yếu tố quy định, kí tên đóng dấu đơn vị. Đồng thời, bên thụ hưởng có trách nhiệm theo dõi việc thanh toán các giấy uỷ nhiệm thu đã gửi đi để phối hợp với ngân hàng, Kho bạc Nhà nước phục vụ bên trả tiền đôn đốc việc trả tiền kịp thời;

 

– Ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng có nghĩa vụ:

 

Tiếp nhận và kiểm soát giấy uỷ nhiệm thu và các giấy tở ỉiên quan đến uỷ nhiệm thu. Sau đó ngân hàng, Kho bạc Nhà nước phục vụ bên thụ hưởng kí tên đóng dấu ghi vào sổ theo dõi nhận giấy uỷ nhiệm thu gửi đi.Khi nhận được chứng từ thanh toán, giấy uỷ nhiệm thu do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước bên trả tiền chuyển đến thì thực hiện việc chuyển tiền vào tài khoản cho người thụ hưởng.

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Ủy nhiệm chi là gì? Mẫu chứng từ ủy nhiệm chi.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Chứng từ đối với khoản chi khuyến mại bằng tiền mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86