THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 sô 59/2020/QH14 ban hành ngày 11/06/2020

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

Đặc điểm của công ty cổ phần:

 • Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên và không hạn chế số lượng (có thể là cá nhân hoặc tổ chức là cổ đông)
 • Hình thức chính để góp vốn vào công ty cổ phần là mua cổ phần. Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, giá trị cổ phần gọi là mệnh giá cổ phần.
 • Cổ đông là người nắm giữ cổ phần và sẽ hạn chế tối đa nhất về rủi ro do cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ nằm trong phạm vi phần vốn góp
 • Cổ đông dễ dàng chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cổ đông hoặc các nhân, tổ chức khác một cách tự do
 • Dễ dàng phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật để huy động vốn và đối tượng tham gia mua cổ phiếu không bị hạn chế tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cá nhân cùng kinh doanh do cơ cấu vốn khá linh hoạt
 1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Trường hợp cổ đông là cá nhân góp vốn: Giấy tờ pháp lý cá nhân của cổ đông góp vốn như Thẻ căn cước/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu…
 • Trường hợp cổ đông tham gia góp vốn là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 1. Lệ phí

Căn cứ vào Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính lệ phí đăng ký doanh nghiệp như sau:

 • Đối với nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử thì lệ phí là: 50.000 VNĐ/ lần
 • Đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử thì sẽ được miễn lệ phí
 • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 VNĐ/lần
 1. Cách thức thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả
 • Nộp hồ sơ: Người thành lập hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
 • Nhận kết quả:
 • Trường hợp đăng ký trực tiếp: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ hoặc nếu từ chối cấp sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản.
 • Trường hợp đăng ký qua mạng: Sau khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ nhận được email phát hành biên lai điện tử tại địa chỉ email nhập ở bước thành toán tiện tử hoặc hồ sơ không được chấp thuận, người sử dụng sẽ được hoàn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đã nộp theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86