Trợ cấp chuyển vùng không chịu thuế ...

trợ cấp chuyển vùng không chịu thuế tncn

Trợ cấp chuyển vùng không chịu thuế TNCN

 

Theo Điều 1 Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, quy định như sau:Tại khoản b Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về một số luật thuế TNCN;

 

-Nghị định này quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, gồm: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục.

 

Tại khoản b Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về một số luật thuế TNCN;

 

Điều 2. Thu nhập chịu thuế

 

“…b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:


b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

…”

 

Trường hợp người lao động là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc tại Ngân hàng (theo hợp đồng lao động giữa Ngân hàng và người lao động) có nhận được khoản trợ cấp chuyển vùng một lần là chi phí vận chuyển đồ đạc từ nước ngoài sang Việt Nam (có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ mang tên Ngân hàng) và trợ cấp bằng tiền; Các khoản trợ cấp này được quy định trong Hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể của Ngân hàng thì khoản trợ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

 

 

 

  • Các bài viết có liên quan:

Chuyển vùng công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Thuế vãng lai là gì ?

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86