THUẾ TNCN CHO VĂN PHÒNG PHẨM

thuế tncn cho văn phòng phẩm

NLĐ NHẬN HỖ TRỢ  KHI SỬ DỤNG MÁY TÍNH CÁ NHÂN PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY PHẢI TÍNH THUẾ TNCN

 

Tại điểm đ4 khoản 2 Điều 2 Thộng tư số 111/2013/TT-BTC, khoản chi văn phòng phẩm cho người lao động:

 

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

 

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

 

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”

 

Trường hợp Công ty thực hiện theo Quy chế Tài chính, hàng tháng Công ty sẽ hỗ trợ một khoản tiền để người lao động sử dụng máy tính cá nhân của bản thân phục vụ hoạt động của Công ty thì về nguyên tắc, khoản chi hỗ trợ người lao động nêu trên không phải là khoản chi văn phòng phẩm cho người lao động theo điểm đ4 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo quy định.

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Các khoản chịu thuế TNCN năm 2022.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Sửa đổi bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86