QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI KHÔNG CHỊU THUẾ ...

nhận quà khuyến mại không chịu thuế tncn

NHẬN QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI KHÔNG CHỊU THUẾ TNCN

 

Hàng khuyến mại hay chính là hàng hoá được sử dụng để khuyến mại. Theo Điều 94 Luật hương mại 2005 quy định về hàng hoá này như sau:

 

“Điều 94. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại

1. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.

2. Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác.

3. Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.”

 

Căn cứ vào quy định trên thì hàng khuyến mại là hàng hoá được dùng để tặng, thưởng cho khách hàng, đây có thể là hàng hoá mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác và hàng hoá này phải được kinh doanh hợp pháp.

 

Căn cứ khoản 10 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân:

 

“10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoản bao gồm:…

b) Đối với nhận quà tặng là phân vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm:…

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm:…

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô, xe máy, xe mô tô,…”

 

Căn cứ quy định trên và trình bày của Tổng Công ty, trường hợp Chi nhánh Tổng công ty thực hiện chương trình khuyến mại quà tặng theo quy định pháp luật về thương mại (hỗ trợ 1 phần lệ phí trước bạ xe, camera hành trình, gói bảo hiểm Toyota) cho khách hàng mua xe của Chi nhánh thì các khách hàng này không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

 

(CV 767/CTTPHCM-TTHT ngày 26/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Các bài viết có liên quan: 

Hàng khuyến mại có chịu thuế không ?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Sửa đổi, bổ sung nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86