THUẾ NHÀ THẦU: VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ ...

thuế nhà thầu đối với vận chuyển quốc tế

TÍNH THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI  CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

 

1. Doanh thu tính thuế GTGT

 

b) Xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với một số trường hợp cụ thể:

 

b.6) Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.

 

Điều 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

b) Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể:

 

b.5) Doanh thu tính thuế TNDN của hãng hàng không nước ngoài là doanh thu bán vé hành khách, vận đơn hàng không và các khoản thu khác (trừ những khoản thu hộ Nhà nước hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật) tại Việt Nam cho việc vận chuyển hành khách, hàng hóa và đối tượng vận chuyển khác được thực hiện trên các chuyến bay của chính hãng hàng không hoặc liên danh.

 

b.8) Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.

 

Căn cứ các quy định nêu trên, theo trình bày Công ty có sử dụng dịch vụ vận chuyển quốc tế để vận chuyển các công cụ thiết bị từ nước ngoài về Việt Nam, thì đối với trường hợp dịch vụ chuyển các dịch vụ chuyển phát quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam không thuộc diện chịu thuế GTGT, không thuộc thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 12, tiết b khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC. Vậy dịch vụ vận chuyển quốc tế có xuất hóa đơn của công ty vận chuyển quốc tế chuyên nghiệp thì không chịu thuế nhà thầu.

 

Trường hợp việc vận chuyển công cụ thiết bị được thực hiện trên các chuyến bay của chính hang hàng không hoặc liên danh thì Doanh thu của hãng hàng không nước ngoài thuộc thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 12, tiết b khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC. Vậy vận chuyển thông qua hãng hàng không sẽ chịu thuế nhà thầu.

 

(CV 1519/CTTPHCM-TTHT ngày 28/02/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Dịch vụ vận chuyển bằng đường biển có chịu thuế nhà thầu không ?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết một số điều về Quản lý Thuế nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86