XUẤT HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT ...

xuất hóa đơn gtgt đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu

XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU TỪ NGÀY 01/7/2022

 

Theo Cục Thuế cho biết việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho hoạt động xuất khẩu là bắt buộc đối với các đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử. Đến ngày 01/7/2022, tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử (có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế).

 

Để đảm bảo sự tuân thủ khi thực hiện hóa đơn điện tử trong giao dịch, đặc biệt là trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa; tránh thiệt hại cho doanh nghiệp (do bị xử lý vi phạm hành chính), Cục thuế thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động kinh doanh: Nếu có xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) thì phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử khi xuất khẩu theo quy định.

 

Cũng theo Cục Thuế, thời gian qua, trong quá trình hoạt động, một số doanh nghiệp đã được Cục thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018, Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 và Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý thuế, đã có một số đơn vị được Cục Thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn điện tử, nhưng khi thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa thì không sử dụng hóa đơn điện tử để xuất khẩu, mà sử dụng hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) là chưa đúng quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính.

 

Tại điểm d, Khoản 4, Điều 24, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã nêu rõ: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: “Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, trừ trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm c khoản 1 Điều này”.

 

Cục Thuế còn cho biết thêm:  Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022). Tại điểm c, Khoản 3, Điều 13 của Nghị định này đã quy định: Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu), khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

 

Trường hợp theo thông lệ quốc tế hoặc theo các quy định hiện hành về hồ sơ hải quan; nếu cần sử dụng hóa đơn thương mại (invoice) thì Công ty có thế sử dụng và lưu trữ nhưng cơ quan Thuế không quản lý.

 

(Công văn 3696/CTBDU-TTHT ngày 14/3/2022 của CT Bình Dương)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết một số điều về Quản lý Thuế nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86