LẬP HÓA ĐƠN DỊCH VỤ GIAO NHẬN, VẬN ...

lập hóa đơn dịch vụ cung ứng giao nhận, vận tải

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIAO NHẬN, VẬN TẢI HÀNG HÓA LẬP LÚC NÀO ?

 

Căn cứ vào Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 28/10/2014 của Bộ Tài chính về lập hóa đơn đối với dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa;

 

Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh;

 

Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

 

“Ngày lập đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành công việc của cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền . Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập đơn hóa đơn là ngày thu tiền.”

 

Trường hợp Công ty theo trình bày, kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ vận tải hàng, hóa bằng đường bộ, do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh nên cần có thời gian đối soát số liệu giữa Công ty và khách hàng thì Công ty có thể lập hóa đơn vào cuối ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ.

 

Trường hợp nếu Công ty lập hóa đơn cung ứng dịch vụ vận chuyển không đúng thời điểm (thời điểm lập hóa đơn GTGT dịch vụ vận chuyển của tháng phát sinh vào tháng sau) thì Công ty bị xử phạt vị phạm hành chính về việc lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định.

 

(Công văn 1226/CTTPHCM/TTHT ngày 17/02/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Một số thời điểm xuất hóa đơn mà dân Kế toán nên biết.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết một số điều về Quản lý Thuế nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86