GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 15 ...

giảm thuế gtgt năm 2022

VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT

 

 

Tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về Chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 có nêu: 

 

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

 

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

 

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

 

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

 

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

 

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

 

Trường hợp Cục Đăng Kiểm Việt Nam tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp các dịch vụ đăng kiểm đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì dịch vụ đăng kiểm được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 01/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

 

Trường hợp giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất thuế GTGT 10% thì công ty phải xác định giá chưa thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 12 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên, cụ thể:

 

công thức tính thuế gtgt

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Phụ lục giảm thuế GTGT năm 2022.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết một số điều về Quản lý Thuế nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86