VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ ...

vận tải hàng hóa

DOANH NGHIỆP VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ KHÔNG SỬ DỤNG BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Việc sử dụng bảng kê kèm hoá đơn điện tử là cần thiết trong trường hợp số lượng hàng hoá, dịch vụ phải ghi chép lại quá dài trên hoá đơn. Ngoài ra, nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC ban hành cũng khiến quy định về bảng kê kèm hoá đơn sẽ có những điểm thay đổi so với thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hóa đơn, dịch vụ. Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

 

Trường hợp Chi cục Thuế hỏi vướng mắc của Công ty M thì Công ty vận tải hàng hóa bằng đường bộ không thuộc trường hợp xuất hóa đơn theo kỳ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 và gạch đầu dòng thứ ba điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên không sử dụng bảng kê đính kèm hóa đơn điện tử.

 

(Công văn 3959/CTTPHCM-TTHT ngày 20/4/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Có được xuất hóa đơn đính kèm bảng kê nữa không ?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86