BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU TÍNH THUẾ NTN ...

bản quyền thương mại

THUẾ SUẤT THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI  PHÍ BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU

 

Trong giao dịch hàng ngày, chúng ta thường dùng khái niệm “Đăng ký thương hiệu” hoặc “Đăng ký bản quyền thương hiệu” nhưng thực chất “Thương hiệu” thuộc đối tượng đăng ký sở hữu công nghiệp (hay gọi chính xác là “đăng ký nhãn hiệu”, thương hiệu không thuộc đối tượng đăng ký bản quyền tác giả).

 

Một thương hiệu sẽ được đăng ký để gắn lên 1 sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó mà thương hiệu muốn độc quyền. Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền và phạm vi quyền sẽ phụ thuộc chính vào đối tượng mà thương hiệu dự định đăng ký.

 

Trường hợp của Công ty theo trình bày ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài (Công ty A, có văn phòng chính tại Singapore). Theo thỏa thuận tại hợp  đồng, Công ty phải chi trả cho nhà thầu nước ngoài một khoản phí để được quyền sử dụng các nhãn hiệu, bao bì thương mại, vấn đề có bản quyền và các thiết kế khác là tài sản độc quyền của Kodak và các chi nhánh của Kodak thì trước khi chi trả thu nhập cho bên nước ngoài Công ty phải tính, kê khai nộp thuế GTGT và TNDN nhà thầu theo quy định, cụ thể như sau:

 

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu (5%)

 

Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế (5%)

 

Thời hạn áp dụng: Đối với các trường hợp phát sinh trước thời điểm 07/11/2016 (thời điểm ban hành công văn 15888/BTC-CST) mà đã kê khai nộp thuế VAT, thuê TNDN khác với nội dung hướng dẫn này thì không điều chỉnh lại. Trường hợp chưa kê khai hoặc đã kê khai nhưng chưa nộp thuế VAT, thuế TNDN thì thực hiện theo hướng dẫn này.

 

(Công văn 2479/CTTPHCM-TTHT ngày 28/3/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Thế nào là thương hiệu và nhãn hiệu ? Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86