ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT LUỸ TIẾN TỪNG ...

điều chỉnh thuế suất

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN CHO CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

 

Căn cứ vào khoản 1, điều 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC thì một người là cá nhân cư trú ở Việt Nam khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

 

-Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 

-Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

 

Do vậy, cá nhân không cư trú nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam vẫn phải nộp thuế Thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

 

Công thức tính thuế đối với trường hợp trên như sau:

 

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế Thu nhập cá nhân.

 

Trường hợp Công ty theo trình bày, có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, trước đó đã được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam, khi kết thúc hợp đồng lao động và rời khỏi Việt Nam (tổng thời gian ở Việt Nam dưới 183 ngày), và nay được xác định là cá nhân không cư trú tại việt Nam phù hợp theo quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân trong năm nay kê khai nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% và không phải quyết toán thuế khi rời Việt Nam.

 

Trường hợp Công ty đã khấu trừ thuế TNCN theo mức thuế suất luỹ tiến từng phần, kê khai, quyết toán thuế thay cho cá nhân nêu trên thì Công ty thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2019, đồng thời khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

 

(Công văn 7297/CTTPHCM-TTHT ngày 24/6/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Khai thuế đối với cá nhân cho thuê bất động sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86