DỊCH VỤ THIẾT KẾ TÍNH THUẾ NHÀ THẦU ...

dịch vụ thiết kế

THUẾ NHÀ THẦU: VỀ THUẾ SUẤT THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI ÁP DỤNG CHO DỊCH VỤ THIẾT KẾ

 

Tại Điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

 

“Điều 39. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

 

1. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác…”

 

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc cho thu nhập tại Việt Nam;

 

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thị hành Luật thuế GTGT;

 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng dịch vụ thiết kế với các tổ chức nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) cho dự án tại Việt Nam mà Công ty làm chủ đầu tư thì khi thanh toán phí dịch vụ cho tổ chức nước ngoài, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu để nộp vào Ngân sách Nhà nước như sau:

 

– Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%.

 

– Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu là 5%.

 

Việc thỏa thuận giữa Công ty và nhà thầu nước ngoài liên quan đến nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm thiết kế do hai bên thỏa thuận và không ảnh hưởng đến chính sách thuế nhà thầu đối với dịch vụ thiết kế này.

 

Trường hợp nếu dịch vụ thiết kê do nhà thầu nước ngoài cung cấp gắn liền với việc chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ thì khi thanh toán cho phía nước ngoài Công ty có trách nhiệm tính, khấu trừ và kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ 10% đối với thu nhập từ bản quyền. Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí thuệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

(Công văn 8006/CTTPHCM-TTHT ngày 06/7/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Thuế nhà thầu đối với bản quyền game Cục Thuế Hà Nội.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân triển khai chương trình khuyến mại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86