KHOẢN CHI PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘ ...

khoản chi phúc lợi cho người lao động

KHOẢN CHI PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính.

 

“4, khoản chi có tính chất phúc lợi chi trược tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động: chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị, chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo, chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau, chi khen thưởng con của người động có thành tích tốt trong học tập, chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, têt cho người lao động, chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu tri tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp”.

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo chính sách phức lợi của Công ty có chi hỗ trợ điều trị cho nhân viên ảnh hưởng bởi dịch Covid, nếu khoản chi này đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

 

(Công văn số 549/CTTPHCM/TTHT ngày 20/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết có liên quan

Các khoản chi cho nhân viên trong dịch Covid-19 có được trừ thuế.

  • Bài viết khác của CTAX

Điều kiện được hoàn thuế TNCN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86