SOÁT XÉT SỔ SÁCH CÓ QUAN TRỌNG ? ...

tại sao cần soát xét sổ sách

SOÁT XÉT SỔ SÁCH CÓ QUAN TRỌNG ? 

 

  • Vậy soát xét sổ sách là gì ?

 

Dịch vụ soát xét sổ sách kế toán là hoạt động soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán và thực hiện các điều chỉnh kế toán cần thiết để sổ sách kế toán, báo cáo kế toán và báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật.

 

lợi ích của doanh nghiệp soát xét sổ sách

 

 

  • Việc này giúp ích gì cho doanh nghiệp ?

 

1. Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật

 

2. Đưa ra phương án giúp giải quyết trực tiếp các vấn đề sổ sách kế toán của doanh nghiệp

 

3. Đảm bảo hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp chuyên sâu, chuyên nghiệp hơn

 

4. Hoàn thiện các báo cáo giúp doanh nghiệp trược khi Cơ quan thuế kiểm tra

 

5. Giảm thiểu rủi ro về thuế của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tự tin, chủ động hơn khi giải trình với cơ quan thuế.

 

 

công việc chính soát xét sổ sách

 

  • Công việc chính của việc soát xét sổ sách.

 

– Kiểm tra các chứng từ phát sinh tại doanh nghiệp bao gồm (kiểm tra tên, con số, thông tin người mua, người bán, nội dung mua bán,…)

 

– Kiểm ra chứng từ lên báo cáo thuế, lên sổ sách kế toán đã hoạch toán đúng tài khoản từng nghiệp vụ, con số nhập liệu.

 

– Đối chiếu sổ phụ ngân hàng lên sổ sách kế toán. Kiểm tra  hoạch toán. Kiểm tra tỷ giá trong trường hợp giao dịch ngoại tệ.

 

– Kiểm tra hàng tồn kho, phiếu nhập, phiếu xuất, bảng nhập xuất tồn, doanh nghiệp có tiến hành kiểm kê, đối chiếu hay không? Trong trường hợp doanh nghiệp có tính giá thành sản xuất hoặc giá thành dịch vụ thì kiểm tra việc tính giá có tuân thủ các quy định hiện hành, có đăng ký định mức hay không? Phần kiểm tra này có liên hệ chặt chẽ với doanh thu bán ra.

 

– Kiểm tra hợp đồng lao động, bảng lương, chính sách lương, kiểm tra phần BHXH đóng đầy đủ. Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chấm công và bảng lương có ký nhận đầy đủ.

 

– Kiểm tra tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Cách tính khấu hao, thẻ tài sản cố định có theo dõi chi tiết hay không?

 

– Kiểm tra việc ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn có đúng thời điểm hay không (theo hợp đồng hay theo báo giá, quyết toán,…) (xuất hóa đơn sai thời điểm bị phạt rất nặng). Xuất hóa đơn có theo ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp,…

 

– Kiểm tra các khoản chi phí của doanh nghiệp có phải là chi phí hợp  lý theo quy định hiện hành tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

 

– Kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN, GTGT của doanh nghiệp.

 

  • Khi rà soát sổ sách kế toán việc không thể thiếu đó là kiểm tra tính đầy đủ của số sách kế toán các năm. Phải thực hiện:

 

– Tập hợp sổ sách các năm bằng File cứng trên giấy kèm theo sổ cái, NXT và kèm theo Bảng giá thành cùng với CĐPS và Công nợ….

 

– Làm bảng theo dõi sổ tổng hợp và theo dõi sổ chi tiết về công nợ và tính sổ sách kế toán 

 

=> Sau khi kiểm tra xem sổ sách kế toán đã đầy đủ chưa kế toán phải chốt lại những điểm bất thường để đưa ra phương án xử lý nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp như thế nào sau đó đưa ra phương án tốt nhất để xử lý những vấn đề phát sinh nghiệp vụ đó và tìm hướng khắc phục hậu quả.

 

 

 

  • Các bài viết có liên quan:

Toàn bộ quy định về thuế mới nhất.

Quy định về thuế TNDN.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Ưu đãi, miễn giảm thuế TNCN.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86