SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN NHIỀU NCC CÓ HỢP PH ...

sử dụng hóa đơn của nhiều nhà cung cấp

CÓ ĐƯƠC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA NHIỀU NHÀ CUNG CẤP ?

 

Sử dụng nhiều mẫu hóa đơn cùng lúc có hợp pháp không?

 

Theo quy định, bắt đầu từ 01/07/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh phải chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không có hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm kế toán).

 

Điều 7, Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định: Tổ chức, kinh doanh có thể đồng thời tại nhiều hình thức hóa đơn khác nhau, và phải thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định. Hiện nay, mẫu thông báo phát hành hóa đơn phổ biến nhất là theo Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm Thông tư 32 với các nội dung cơ bản như sau:

 

Thông tin đơn vị phát hành: Tên đơn vị phát hành hóa đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ và điện thoại.

 

Thông tin loại hóa đơn phát hành: Tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số… ), ngày lập thông báo phát hành hóa đơn, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

 

Tóm lại, theo quy định trên, các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có thể sử dụng nhiều mẫu hóa đơn cùng lúc, tuy nhiên, mỗi mẫu hóa đơn cần thực hiện quy trình thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

 

Trường hợp của Công ty sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, trước khi sử dụng hoá đơn điện tử, Công ty phải đăng ký sử dụng với cơ quan thuế và khi có thay đổi thông tin đã đăng ký thì thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

 

Trường hợp Công ty dùng hoá đơn điện tử của nhiều nhà cung cấp thì khi gửi tờ khai đăng ký sử dụng mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT tại chỉ tiêu số 5: Danh sách chứng thư số sử dụng đối với từng nhà cung cấp dịch vu và khi lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

 

(Công văn 1329/CTTPHCM-TTHT ngày 21/02/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Các bài viết có liên quan:

03 điều cần biết khi sử dụng hoá đơn.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Cơ quan Thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86