Category Archives: Tin tức

VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ ...

vận tải hàng hóa

DOANH NGHIỆP VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ KHÔNG SỬ DỤNG BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ   Việc sử dụng bảng kê kèm hoá đơn điện tử là cần thiết trong trường hợp số lượng hàng hoá, dịch vụ phải ghi chép lại quá dài trên hoá đơn. Ngoài ra, nghị định […]

NGƯỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM ...

người lao động mất việc làm

“Báo động : Hơn nửa triệu lao động bị ảnh hưởng việc làm chiếm khoảng 3,4% tổng số lao động trong doanh nghiệp. Trong đó, số lao động bị mất việc, thôi việc là 279.409 người (chiếm 54,79%). Tình trạng lao động bị mất việc, giãn việc chủ yếu tập trung tại một số tỉnh, […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86